Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Vzorová Obec.

Nadpis

Zverejnené

Doplnok č.1/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Chyžné č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chyžné

16.12.2022