Preskočiť na obsah

Súčasnosť

Samosprávny kraj

Banskobystrický

Okres

 Revúca

Región

Stredný Gemer

Počet obyvateľov

409

Rozloha

1952 ha

Prvá písomná zmienka

V roku 1427

Obec Chyžné leží v juhozápadnej časti Slovenského rudohoria (Stolické vrchy), 5 km na SZ od Jelšavy a 9 km na JV od Revúcej, mimo železničného spoja z Plešivca a cestného spoja z Rožňavy pozdĺž Muránskej doliny do Muráňa. Od spojov je vzdialená 1 km smerom na sever od Lubeníka, odkiaľ vedie do Chyžného jediná cestná prípojka. Dedina je vystavaná na terasovitej plošine Muránskej doliny, stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 297 m. Chotár o rozlohe 1952 ha sa rozkladá po ľavej strane riečky Muránky a tvoria ho polia, lúky, pastviny a lesy, jeho prevažná časť je na sever od obce. Okolie obce je odlesnené a táto časť chotára sa využívala a stále využíva na poľnohospodárske účely.

Klimatické podmienky obce patria do pásma mierne teplého ( 4 – 5°C), s ročnými zrážkami 900 – 1000 mm.

Reliéf chotára je značne členitý. Rovnako pestrá je aj jeho geomorfologická štruktúra. Južná časť chotára je súčasťou lubeníckej tektonickej zóny, ktorú tvoria veporiká, severnú časť tvorí pozdĺžne nasunuté gemerikum.

Kataster obce leží v nadmorskej výške od 280 do 1409m.

Chyžné je pozoruhodné i prvým náleziskom nerastu zvaného hubnerit na Slovensku. Významné je aj lesné bohatstvo. Bohatá je fauna aj flóra. Kataster obce leží v nadmorskej výške od 280 do 1409 m, preto je vhodný na pešiu turistiku a zároveň je dobrým poľovným a výborným hubárskym revírom. Surovinová základňa Gemera vrátane Chyžného sa vyznačuje veľkým počtom najrozmanitejších rudných ložísk. Najbohatie ložiská železnej rudy. Jedno z ložísk bolo známe už v 16. storočí. Nachádzalo sa v lesnej časti Herichová, kde až do 50 – tych rokov tohto storočia bola viditeľná štôlňa kresanica. Baníctvo a železiarstvo podmienilo prudký rozvoj obce v 16. – 18. storočí. Z týchto čias ostali názvy niektorých častí chotára – Banský vŕšok, Hutné, Klinčiareň. Neskôr okrem poľnohospodárstva viacerí obyvatelia pracovali v železiarskych podnikoch na Chyžnianskej Vode. Bohatú tradíciu železiarskej výroby v Chyžnom dosvedčuje i životopis miestneho železiarskeho podnikateľa Štefana Clementisa. Chyžné je pozoruhodné i prvým náleziskom nerastu zvaného hubnerit na Slovensku. Významné je aj lesné bohatstvo. Bohatá je fauna aj flóra.

V roku 1907 bolo v obci založené Potravné družstvo. V roku 1925 si založili obyvatelia Úverné družstvo, fungovalo do roku 1966. V obci fungovalo mliekárenské družstvo. V roku 1937 si postavilo novú budovu na spracovanie a výrobu masla a syrov. Zlikvidované bolo v roku 1953. V roku 1950 bolo v obci založené JRD .

V roku 1972 sa dokončil kultúrny dom. V r. 1988 bolo rozhodnuté vytvoriť spoločný MNV s obcou Lubeník, ktorá bola strediskovou obcou. Obec sa znova osamostatnilav v júni 1991.

V r. 1996 – 97 bola obec splynofikovaná. V roku 2004 sa definitívne rozpadlo Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lubeníku.

V roku 2007 obec vybudovala viacúčelové ihrisko s umelým povrchom.