Dokumenty na stiahnutie

Štatút obce

Sadzobník poplatkov

Zverejnené 1. mája 2021.
Bez úpravy .