Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE CHYŽNÉO MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY