Preskočiť na obsah

Doplnok č.1/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Chyžné č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chyžné