Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE CHYŽNÉO NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE