Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vzorová Obec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda o cene 83210095

36,00 €

23.11.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 36,00 €

Dodávateľ / Partner Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2021

10.11.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner MR Wald s.r.o.

Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch CVČ v Revúcej

120,00 €

8.11.2021

ID

Začiatok účinnosti 1.10.2021

Koniec účinnosti 30.6.2022

Dátum podpísania

Suma s DPH 120,00 €

Dodávateľ / Partner Mesto Revúca

Dohoda č.21/30/010/57

ID: Chyžné

5.11.2021

ID Chyžné

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 29.10.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Revúca

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 45 21 02

18.8.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Brantner Gemer s.r.o. IČO : 36021211

ZMLUVA č. 46 21 02

18.8.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Brantner Gemer s.r.o. IČO : 36021211

Zmluva o dielo

ID: 2/2021

1 836,56 €

15.7.2021

ID 2/2021

Začiatok účinnosti 15.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 836,56 €

Dodávateľ / Partner REGIST-SKART s.r.o. IČO: 36633127

Kúpna zmluva

ID: 2/2021

10 000,00 €

14.7.2021

ID 2/2021

Začiatok účinnosti 6.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 10 000,00 €

Dodávateľ / Partner Anna Patakyová rod. Grosiarová

Zmluva o dielo

ID: 1/2021

28 748,80 €

14.7.2021

ID 1/2021

Začiatok účinnosti 9.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 28 748,80 €

Dodávateľ / Partner MR Wald s.r.o. IČO:51911361

Dodatok č.10 k Rámcovej zmluve o dielo č.04/2001

ID: 05/2021

24.5.2021

ID 05/2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Brantner Gemer s.r.o. IČO : 36021211