Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vzorová Obec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo

ID: 2/2023 – FUN PLAY s.r.o.

25.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ FUN PLAY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 50409743

Prílohy

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-136/2022

ID: 1/2023 – Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR

18.1.2023

Začiatok účinnosti 13.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č.21 22 02

ID: 19/2022 – Brantner Gemer s.r.o.

28.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 45 21 02

ID: 18/2022 – Brantner Gemer s.r.o.

28.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Popis

Príloha číslo 1 k Zmluve č. RZ-SGE1002201513

ID: 17/2022 – ENVI-PAK a.s.

5.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ ENVI-PAK a.s.

Dodávateľ - Sídlo Galvaniho15/A, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35858010

Prílohy

Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej

ID: 16/2022 – Mesto Revúca

7.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Mesto Revúca

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 13/17, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 00328693

Prílohy

Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

ID: 15/2022 – DETOX s.r.o.

4.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ DETOX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 31582028

Prílohy

Dohoda č. 22/30/012/13

ID: 14/2022 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

4.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen.Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č.22/30/010/8

ID: 13/2022 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

18.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen.Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o reklame č.43/2022

ID: 11/2022 – Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava

18.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava

Dodávateľ - Sídlo Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava

Dodávateľ - IČO 31685340

Prílohy

Dohoda č.22/30/054/402

ID: 12/2022 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

1.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen.Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok č.2 Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

ID: 10/2022 – SLOVES

26.7.2022

Začiatok účinnosti 26.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ SLOVES

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO Slovenský odborový zväz verejnej správy

Prílohy