Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Vzorová Obec.

Nadpis

Zverejnené

Výzva na predkladanie ponúk -Prestavba RD na Hasičskú zbrojnicu v obci Chyžné

26.2.2021

Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9.6.2020