Oznámenie o mieste a lehote na doručenie kandidátnych listín v obci Chyžné pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Zverejnené
20. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 20. júla 2022
Kategória

Prílohy