Uznesenie č. 103-105 z XXV. rokovania Obecného zastupiteľstva

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 28. septembra 2022
Kategória

Prílohy