Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2021

Zverejnené 15. februára 2022.
Upravené 8. apríla 2022.