Preskočiť na obsah

Zápisnica z VI. zasadnutia OZ obce Chyžné , konaného dňa 28.06.2023