Preskočiť na obsah

Zápisnica z II. zasadania komisie na ochranu verej.záujmu pri výkone funkcií verej.funkcionárov a pre vybav.sťažností