Preskočiť na obsah

Zápisnica z I. zasadania komisie na ochranu verej. záujmu pri výkone funkcií verejn.funcionárov a pre vybav. sťažností