Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2015 o miest.daniach a miest.poplatku za komu.odpady a drob.staveb.odpady