Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 2/2023 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY