Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 1/2023 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE