Schválený rozpočet na rok 2023

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 19. januára 2023
Kategória

Prílohy