Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných budov pre obete

Upravené
04. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2018