Voľby NR SR 2020

Upravené
04. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2019