Voľby do NR SR – Informácie pre voliča

Upravené
04. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. marca 2016