Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Upravené
04. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2020