Výzva prokurátora držiteľom psov

Zverejnené 29. septembra 2022.
Upravené 30. septembra 2022.