Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené 1. októbra 2021.
Bez úpravy .