Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zverejnené 16. novembra 2022.
Bez úpravy .