Oznámenie

VVS a.s. Košice oznamuje našim občanom, že 04.10. a 5.10.2021 bude odpočet vodomerov.

Zverejnené 4. októbra 2021.
Bez úpravy .