Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 4. apríla 2022.
Bez úpravy .