Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Chyžné.

Volby VÚC 2017

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodovVolebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja… Čítať viac

Zverejnené 13.10.2017

Uznesenie č. 98/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné zo dňa 28.06.2017 K bodu 2 –  Zámer výstavby cyklochodníka Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu cyklochodníka    Hlasovanie:   Za: 4 Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1 Ganajová  Peter  M e… Čítať viac

Zverejnené 4.7.2017