Dokumenty na stiahnutie

Štatút obce

Sadzobník poplatkov