Samospráva

Ako vybavíte

Dokumenty na stiahnutie

Iné predpisy obce

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Rokovací poriadok

Slobodný prístup k informaciám

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .