Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zverejnené
9. júna 2020
Kategória

Prílohy