Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm.b) bod 5 zákona č. 417-2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Zverejnené
31. dec 2020
Kategória

Detaily

Dátum účinnosti: 31. decembra 2020

Prílohy