Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch CVČ v Revúcej

Zverejnené
8. novembra 2021
Kategória

Detaily

Začiatok účinnosti: 1. októbra 2021
Koniec účinnosti: 30. júna 2022
Dátum podpísania:
Suma s DPH: 120,00 €
Dodávateľ / Partner: Mesto Revúca

Prílohy