Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Upravené
04. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2019