Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č.251/2012 Z.z.

Zverejnené 16. septembra 2022.
Upravené 19. septembra 2022.