Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č.251/2012 Z.z.

16.9.2022 zverejnil/a chyzne_obec.